Dzięki money4sth wsparliśmy budowę domu Fundacji po DRUGIE

wrz 01, 2022

W czerwcu powołaliśmy nasz wewnętrzny fundusz money4sth, który pozwala nam systemowo prowadzić projekty ESG. Dzięki niemu pomogliśmy w remoncie i wyposażeniu domu dla młodzieży zagrożonej bezdomnością Fundacji po DRUGIE.

W czerwcu powołaliśmy nasz wewnętrzny fundusz money4sth, który pozwala nam systemowo prowadzić projekty ESG. Dzięki niemu pomogliśmy w remoncie i wyposażeniu domu dla młodzieży zagrożonej bezdomnością Fundacji po DRUGIE.

Fundacja po DRUGIE od 11 lat pracuje z młodzieżą w kryzysie bezdomności. Od 2015 roku prowadzi w Warszawie mieszkania treningowe, jednak nie starcza w nich miejsc dla wszystkich potrzebujących. Ponadto, coraz częściej do fundacji przychodzą osoby borykające się z kryzysem psychicznym, czy dotknięte uzależnieniem, które potrzebują profesjonalnej pomocy.

7 lipca na warszawskim Wawrze (przy ul. Potockich 105) otworzył się dom dla młodzieży zagrożonej bezdomnością, w którym schronienie otrzymuje jednocześnie 15 osób w wieku 18-25 lat. Zapewniono w nim stałą pomoc opiekunów. Wszystko po to, aby dać młodym osobom poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, ale również by w możliwie najkrótszym czasie przygotować je do samodzielnego, odpowiedzialnego życia.

W czerwcu powołaliśmy fundusz money4sth, który jest całkowicie sprzężony z dochodami Nieagencji. 10% przychodu z każdej faktury wpłacamy właśnie na niego. Dzięki temu nasi klienci mogą realnie partycypować w odpowiedzialnych  społecznie projektach. W czerwcu na wsparcie budowy domu dla młodzieży przeznaczyliśmy 2 813,88 PLN.

Nie bylibyśmy sobą gdybyśmy w projekt nie zaangażowali się całkowicie. Ramię w ramię z naszymi przyjaciółmi (i klientami) z Tefal (Groupe SEB) malowaliśmy i skręcaliśmy meble w jednym z pokoi w domu. Oprócz nas remont domu wsparli inni darczyńcy, m.in: Allianz Partners, Dell Technologies, BANDI cosmetics, Fundacja Orlen i BNP PARIBAS.

Sponsorzy nie tylko przekazali środki finansowe na prowadzenie domu, ale również 

Kontynuujemy działalność dobroczynną i wciąż prowadzimy fundusz money4sth: a co kwartał będziemy raportować, co dzięki niemu się wydarzyło.