Allianz - Aviva

Wsparcie fuzji Allianz z Aviva w social mediach

2 lipca 2022 roku Allianz połączył się z Avivą na polskim rynku. My zajęliśmy się procesem połączenia kanałów social mediowych obu marek. Oprócz nich uwzględniliśmy profile lokalnych sieci sprzedaży, profile employer brandingowe oraz indywidualne profile agentów.

Praca przy projekcie fuzji Allianz z Avivą była niecodziennym doświadczeniem. Przygotowane i zaproponowane scenariusze oraz harmonogram działań nie pozostawiały dużego marginesu na elastyczność. Projekt od początku wymagał od nas dużego skupienia, racjonalnego planowania i sprawnej koordynacji. Bardzo się cieszę, że udało się go zrealizować zgodnie z założeniami.

Bartosz Wilim, współtwórca Nieagencji, współkoordynujący projekt.

Bartosz Willim

Co konkretnie zrobiliśmy?

Audyty kanałów komunikacji i analiza sytuacji wyjściowej w obu brandach

 • przeprowadziliśmy analizę struktury użytkowników i ich zaangażowania;
 • oceniliśmy, w jakim stopniu użytkowników da się przetransferować mechanicznie, a w jakim organicznie poprzez połączenie kanałów;
 • porównaliśmy spójność języka i tonacji emocjonalnej w komunikacji do klientów (tonality) obu marek;
 • porównaliśmy marki pod kątem wdrażania strategii komunikacji (regularność komunikacji, zaangażowanie odbiorców);
 • przeprowadziliśmy analizę prowadzonych płatnych kampanii pod kątem budżetu mediowego.

Przygotowaliśmy strategię

 • zaadaptowaliśmy parasolową strategię komunikacji na różne kanały;
 • przygotowaliśmy propozycję wdrażania strategii;
 • stworzyliśmy strategię związaną z indywidualnymi profilami agentów w social mediach;
 • przygotowaliśmy strategię dotyczącą obsługi klienta (ścieżka zapytań, moderacja komentarzy, FAQ).

Skoordynowaliśmy cały proces

 • ściśle współpracowaliśmy z zespołem klienta pod kątem formalności: platformy social media potrzebują odpowiedniej dokumentacji dotyczącej fuzji;
 • przygotowaliśmy scenariusze i ustaliliśmy priorytety;
 • stworzyliśmy szczegółowy harmonogram działań;
 • współpracowaliśmy z zespołami supportów platform społecznościowych w celu realizacji wymagań związanych z rebrandingiem;
 • zarchiwizowaliśmy treści z platform społecznościowych oraz poza socialowych (np. podcast “Jesteśmy przy Tobie”);

Wsparliśmy brand komunikacyjnie i kreatywnie

 • dopasowaliśmy przekazy i stworzyliśmy treści na poszczególne platformy;
 • stworzyliśmy harmonogram komunikacji na platformy;
 • aktywnie uczestniczyliśmy w opracowywaniu elementów graficznych.
grafika nieagencja wsparła fuzję aviva i allianz w social mediach

A efekty?

Połączyliśmy lub dostosowaliśmy ponad 30 profili społecznościowych na 6 platformach

Przygotowaliśmy materiały i repozytorium treści dla 2000 profili agentów

grafika fuzja allianz i aviva uśmiechnięta rodzina mama tata i córka